Background Image

Uw privacygegevens


Uw privacy is voor ons belangrijk!
Als logieverstrekker op Texel spannen wij ons in uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy verklaring informeren wij u hoe wij met uw gegevens omgaan.


Toepasselijkheid
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle boekingen, reserveringen en verzoeken
om informatie die u bij ons doet.
Gegevens:

Naam : W.Oosterhof
E-mailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres : Nieuwlanderweg 94
Postcode en plaats :1793 EV Texel
Telefoon : 0222-761719
KvK nummer
37072498

Waarom verwerken wij uw gegevens
Wij verwerken uw gegevens om uw verblijf op het eiland Texel zo aangenaam mogelijk
te maken en om u te kunnen informeren over uw reis, de accommodatie die wij u bieden
en de bezienswaardigheden op het eiland Texel. Als u daar toestemming voor geeft
houden wij u ook graag na uw verblijf op de hoogte van nieuws over onze diensten en
accomodaties en van de mogelijkheden een boeking te doen. Uw toestemming kunt u
uiteraard altijd weer intrekken

Welke gegevens verwerken wij
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt:

Persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt waarvan duidelijk is dat deze gegevens bedoeld zijn om te verwerken;
Voornamen, achternaam, adresgegevens, postcode, woonplaats, land, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum en de betalingsgegevens van degene op wiens naam de boeking is gedaan.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze website, bijvoorbeeld door het
versturen van een reserveringsverzoek, het versturen van een contactformulier of
het aanmelden voor de nieuwsbrief.
Persoonsgegevens die u ons verstrekt via social media zoals Facebook.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden tenzij u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt alleen plaats als dat noodzakelijk is om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of
om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen. Zo zijn wij in verband met de af te
dragen toeristenbelasting verplicht aan de gemeente Texel van uw verblijf de volgende
gegevens te verstrekken: uw naam, woonplaats, aankomst- en vertrekdatum, aantal geboekte nachten en aantal personen.


Toegang en Beveiliging Persoonsgegevens
Wij zorgen er voor dat alleen gebruikers van persoonsgegevens toegang hebben tot de
persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening. Iedere gebruiker van persoonsgegevens heeft een strikte geheimhoudingsplicht van alle persoonsgegevens waarvan hij of zij op grond van die toegang kennis neemt.
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen tegen diefstal, verlies of ander
onrechtmatig gebruik dat van uw gegevens zou kunnen worden gemaakt.
Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om te verzoeken om correctie,
verbetering, afscherming of verwijdering van de hem of haar betreffende Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Wij bewaren Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van
de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt.
Klachten
U kunt klachten over niet naleving van de bepalingen van dit reglement of klachten om
andere redenen aan ons kenbaar maken en/of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Neem dan
gerust contact met ons op via de onderstaande contactgegevens:


Willem Oosterhof

Nieuwlanderweg 94

1793 EV de Waal Texel.

0222-761719

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.